خلاصه به روز رسانی های مهم و ویژگی های جدید در Serpstat
سال 2022 برای ما کمی مشکل بود، و حدس بزنید چیست؟ ما بسیار قوی تر، سریع تر و بزرگتر از همیشه شده ایم! تغییرات زیادی نه تنها در زندگی و تیم ما بلکه در خود Serpstat رخ داد. ما به ،ی اجازه نمی دهیم یک ویژگی جدید را از دست بدهد، بنابراین هدف مقاله برجسته ، به روز رس، های اصلی است.

اما ابتدا نگاهی گذرا به تاریخچه تغییرات بیندازید و به‌روزرس،‌های سال 2022 را بررسی کنید.


منبع: https://serpstat.com/blog/results-of-the-year