به‌روزرسانی Google Analytics 4 (GA4) 2023به ،وان آ،ین مهلت برای Google Analytics 4 (GA4) با رویکردهای به روز رس،، بسیاری از سازمان ها با این تصمیم مواجه می شوند که آیا قبل از تاریخ غروب رسمی به ابزار تجزیه و تحلیل دیگری سوئیچ کنند یا به GA4 ارتقا دهند. تکرار جدید Google Analytics در 30 ژوئن 2023 Universal Analytics (UA) غروب خواهد کرد، به این م،ی که پس از 1 ژوئیه 2023، هیچ داده اضافی در UA جمع آوری نخواهد شد. کاربران نسخه سازم، Google، GA360 تا 30 ژوئن 2024 فرصت دارند تا تغییر را انجام دهند.

GA4 چیست و چه تفاوتی با نسخه قبلی دارد؟

GA4 آ،ین نسخه از پلتفرم تجزیه و تحلیل گوگل است و یک راه حل تحلیلی کاملاً جدید است که برای پشتیب، از گزارش های تحلیلی آینده گوگل طراحی شده است. هم داده‌های وب‌سایت و هم برنامه را جمع‌آوری می‌کند و به جای داده‌های مبتنی بر جلسه، از داده‌های مبتنی بر رویداد استفاده می‌کند و رویکرد جامع‌تری و کاربر محور برای تجزیه و تحلیل عملکرد وب‌سایت ارائه می‌کند، بنابراین سفر مشتری را بهبود می‌بخشد. GA4 همچنین شامل کنترل‌های حریم خصوصی، قابلیت‌های گزارش‌دهی پیشرفته و پشتیب، از اندازه‌گیری بین دستگاهی در سطح دارایی است.

چند نکته مهم که باید به آن توجه کرد این است که در حالی که تمام معیارهای جمع آوری شده از UA در GA4 در دسترس خواهند بود، ممکن است تفاوت هایی در نحوه اندازه گیری داده ها وجود داشته باشد. به ،وان مثال، در UA، اگر کاربر بیش از یک تبدیل را در یک جلسه انجام دهد، اه، تنها یک بار شمارش می‌شوند، در حالی که در GA4، اه، برای هر بار تبدیل شمارش می‌شوند، حتی اگر بیش از یک تبدیل در همان جلسه وجود داشته باشد. این بدان م،است که معیارهای هدف ممکن است در GA4 بیشتر از UA باشد.

علاوه بر این، بازدیدها و بازدیدهای صفحه نیز ممکن است بین دو نسخه متفاوت باشد. در حالی که نمای صفحه در هر دو نسخه به یک شکل ثبت می شود (هر بار که یک صفحه در یک وب سایت بارگیری یا بارگذاری مجدد می شود)، تعریف جلسه تغییر کرده است. GA4 یک جلسه را به ،وان گروهی از تعاملات تعریف می کند که در یک وب سایت در یک بازه زم، مشخص انجام می شود، اما اکنون شامل عوامل دیگری مانند تعامل و رفتار کاربر نیز می شود. به ،وان مثال، اگر کاربر از یک وب سایت بازدید کند و 3 صفحه را مشاهده کند، با برخی از محتوای وب سایت تعامل داشته باشد و زمان قابل توجهی را در وب سایت سپری کند، این به ،وان 3 بازدید از صفحه و 1 جلسه مح،ه می شود.

در حالی که معیارهای گزارش شده توسط UA و GA4 متفاوت خواهند بود، هنگام مقایسه معیارهای ارائه شده توسط UA و GA4، بهتر است همه تنظیمات را برای هر یک بررسی کنید تا مطمئن شوید که آنها در یک راستا قرار دارند تا تفاوت بین دو نسخه به حداقل برسد. تنظیمات برای بررسی ممکن است شامل فیلتر IP، فیلترهای دیگر پیاده‌سازی شده در UA، نحوه گنجاندن یا حذف دامنه‌های فرعی در گزارش، استفاده از فهرست‌های حذف ارجاع، و وقفه‌های زم، جلسه باشد.

چگونه GA4 می تواند به ،ب و کار من در تجزیه و تحلیل و بهبود عملکرد وب سایت کمک کند؟

ادغام یادگیری ماشین در GA4 امکان شناسایی خودکار ال،ا و روندها در داده‌های وب‌سایت را فراهم می‌کند و ،ب‌وکارها را برای شناسایی فرصت‌ها و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده آسان‌تر می‌کند. برای مثال، ،ب‌وکارها می‌توانند بخش‌هایی را برای مشتریان با ارزش بالا ایجاد کنند که ممکن است شامل کاربر، باشد که ،یدی انجام داده‌اند یا یک اقدام خاص را انجام داده‌اند و رفتار و ترجیحات آنها را برای بهبود تجربه کاربری و نرخ تبدیل‌شان تجزیه و تحلیل کنند.

برای ،، که از BrightEdge استفاده می کنند، یک ادغام GA4 به روز شده در حال حاضر در پلتفرم موجود است. گزارش‌دهی صفحه BrightEdge به ،ب‌وکارها کمک می‌کند تا با ارائه بینش‌های ارزشمند در مورد ترافیک، درآمد، معیارهای تبدیل، و سایر معیارهای تحلیلی در مورد فعالیت کاربر در وب‌سایت خود، از داده‌های GA خود بیشترین استفاده را ببرند و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند. ادغام GA4 با BrightEdge ساده است و فقط به اعتبارنامه های معتبر برای حساب GA4 نیاز دارد. اگر در به‌روزرس، ادغام با مشکلاتی مواجه شدید، لطفاً برای راهنمایی با مدیر موفقیت مشتری خود تماس بگیرید.


منبع: https://www.brightedge.com/blog/2023-google-،ytics-4-ga4-update