جوایز شریک برتر گوگل در اسکله 57 گوگل در شهر نیویورکرویداد جوایز شریک برتر Google

گوگل مراسم اهدای جوایز را در مکان جدید گوگل ،ه 57 در شهر نیویورک برگزار کرد. این جوایز Google Premier Partner برای آژانس‌های Google Ads و سایرین بود. لطفا توجه داشته باشید که این یک ماه پیش بود.

به هر حال، در اینجا یک ع، از یکی از برندگان، Logical Positon، در این رویداد است. من پست اینستاگرام را در زیر قرار دادم تا بتو،د روی هشتگ ها کلیک کنید و در صورت تمایل موارد بیشتری را مشاهده کنید.

این پست بخشی از ستون جستجوی روزانه ع، روز ما است که در آن ع، های جالب و سرگرم کننده مربوط به صنعت جستجو را پیدا کرده و با خوانندگان خود به اشتراک می گذاریم.
منبع: https://www.seroundtable.com/p،tos/google-premier-partner-awards-34695.html