چگونه با انتقال Google Analytics 4 (GA4) خود شروع کنید
اکنون که یک ویژگی GA4 ایجاد کرده اید، زم، که مشتری اطلاعات خود را در وب سایت شما وارد می کند، به آن وارد می شود. بنابراین تجزیه و تحلیل و رفتار مشتری اکنون می تواند در دستگاه های مختلف ردیابی شود. GA4 شامل 3 جریان داده است: وب سایت، iOS و Android.

در زیر نحوه افزودن جریان داده به GA4 را مشاهده می کنید:

1. به «Admin» > «Data Streams» > «Property» بروید

2. روی Web، iOS یا Android کلیک کنید و دستورالعمل ها را برای تنظیم هر نوع پلتفرم دنبال کنید.

3. روی «ایجاد جریان» کلیک کنید

4. هر زمان که می خواهید جریان داده های اضافی اضافه کنید، این کار را تکرار کنید


منبع: https://serpstat.com/blog/،w-to-get-s،ed-with-your-google-،ytics-4-transition